Kattilalaitosten modernisointi

Toimitamme kattilalaitoksien modernisointeja, joissa korjaamme olemassa olevaa tai päivitämme tekniikan tarvittaessa uuteen. Modernisaatio voi olla pieni laitekorjaus tai esimerkiksi nykyisen rakennuksen sisään rakennettava uusi lämpölaitos, nykyisen kattilan tehon tai hyötysuhteen nostaminen, polttotekniikan muuttaminen, kattilan vaihtaminen, putkistomuutoksia, savukanavamuutoksia tai mitä tahansa muuta kattilalaitokseen liittyvää.