Viistoarina

Suunnittelemme ja valmistamme Ekopointin, Termopointin ja VKK:n pitkään markkinoilla olleet luotettavat hydrauliset porrasarinat. Toimitamme arinakattiloita kokoluokkassa 2-15 MW. Polttoaineena voi olla puujäte, hake ja turve.

Viistoarinaan perustuva kattilalaitos on kompakti kokonaisuus ja voidaan toimittaa myös tehdasvalmisteisena modulilaitoksena.