Sähkökattila

Vastuskattila

Toimitamme pienjännitesähkökattiloita 1–5 MW kokoluokkaan. Sähkökattilalaitos räätälöidään asiakkaan vaatimusten mukaisesti ja voidaan toteuttaa myös moduulirakenteisena.

Elektrodikattila

Toimitamme suurjännite-elektrodisähkökattiloita 5-50 MW kokoluokkaan. Sähkökattilalaitos räätälöidään asiakkaan vaatimusten mukaisesti ja voidaan toteuttaa myös moduulirakenteisena.