Savukaasun puhdistus

Toimitamme savukaasusuodattimia 1 – 50 MW laitoskokoon, vaihtoehtona nykyaikainen letkusuodatin tai sähkösuodatin.

Voimme suunnitella ja asentaa savukaasunpuhdistusjärjestelmiä myös olemassa oleviin laitoksiin, jolloin saadaan laitoksen hiukkaspäästöt vastaamaan ilmansuojelun nykyisiä määräyksiä. Suodatin voidaan asentaa vanhan puhdistusjärjestelmän rinnalle tai rakentaa koko savukaasujen puhdistusjärjestelmä uudelleen.

Kiintoainepäästö letkusuodattimen jälkeen on vain muutamia mg/Nm³, mikä alittaa reilusti nykyiset lain asettamat vaateet tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.

Letkusuodattimen etuja verrattuna sähkösuodattimeen on pienempi investoinnin hinta ja omakäyttöteho, jolloin käyttö- ja elinkaarikustannukset ovat pienemmät. Oikein mitoitettuna letkusuodattimen suodatinpussien vaihtoväli on noin 3–5 vuotta.

Letkusuodatin rakennetaan tehtaalla valmiiksi, jolloin asennusaika on lyhyt. Parhaimmillaan seisakin pituus, kun suodatin liitetään olemassa olevaan järjestelmään, on vain muutamia päiviä.

Suodattimet räätälöidään aina tapauskohtaisesti asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Suodattimet ovat suunniteltu pohjoisen oloihin ja räätälöitävissä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Jokainen suodatin mitoitetaan aina tapauskohtaisesti, jossa otetaan huomioon käytettävät polttoaineet, kattilan teho ja savukaasumäärä. Materiaalina käytetään hiili- tai haponkestävää terästä.