Rökgasrening

Vi levererar rökgasfilter för anläggningar på 1–50 MW antingen med modernt slangfilter eller elektrofilter.

Vi kan planera och installera rökgasreningssystem även för befintliga anläggningar för att reglera partikelutsläppen så att gällande luftvårdsföreskrifter uppfylls. Filtret kan installeras vid det befintliga reningssystemet, eller så bygger vi om hela systemet för rökgasrening.

Partikelutsläppen omfattar efter slangfiltret några mg/Nm³, vilket klart understiger de lagstadgade kraven för tillfället och i framtiden. Fördelarna med slangfiltret, jämfört med elektrofiltret, är en lägre investeringskostnad och egenförbrukning, vilket medför lägre drifts- och livscykelkostnader. Vid rätt dimensionering kan filterpåsarna normalt sett bytas ut med 3–5 års mellanrum.

Monteringen av slangfiltret görs på fabriken, vilket förkortar installationsprocessen. Vid anslutning till ett befintligt system är stopptiden endast några dagar.

Filtren skräddarsys alltid enligt kundens krav.

Våra filter är anpassade för våra nordliga förhållanden och skräddarsys enligt kundens önskemål. Varje filter dimensioneras individuellt med hänsyn till bränsle, pannans effekt och mängden rökgas. Som material används kolstål eller syrabeständigt stål.