Skraptransportörsystem

Skraptransportörerna är utvecklade och tillverkade för krävande industriella processer. Transportören kan användas fristående eller integreras som en del av ett större materialöverföringssystem. Skraptransportören är lämplig för transport av bulkmaterial och fasta föremål med en storlek på mindre än 30 cm. Den kan även transportera och mata ojämnt material, vilket inte är möjligt med en skruvtransportör. Skraptransportören ger dock inte en lika jämn dosering som en skruvtransportör.

Skraptransportören är pålitlig och täpps inte igen så lätt. Den används i situationer där material måste transporteras över längre sträckor, exempelvis tiotals meter. Sådana platser inkluderar sågverk och biovärmeverk. Skraptransportörlinjen kan även innefatta kurvor med en bredd på över 2000 mm. Vid behov kan transportörerna isoleras och ett värmesystem kan installeras på deras botten för att skydda mot frost. Transportörerna är vanligen automatiserade och utrustas vid behov med lämpliga överbelastnings- och rotationsvakter. Transportörerna planeras och skräddarsys alltid enligt kundens krav.