Skruvtransportörsystem

Vi tillverkar enskilda skruvtransportörer eller kompletta skruvtransportörsystem. Skruvtransportören är planerad och tillverkad krävande industriella processer. Transportören kan användas som den är eller integreras i ett större materialöverföringssystem. Skruvtransportören är avsedd för transport av bulkmaterial. Den kan transportera exempelvis flis, pulver, kornigt eller halvtorrt material. Sådana material inkluderar träflis, cement eller till och med slam. Den är inte lämplig för transport av bandliknande material eller långa, fasta föremål.

Skruvtransportören möjliggör jämn matning av materialet, vilket gör att materialet rinner från transportören i en jämn ström. Transportören kan också användas för dosering. Dessutom kan man planera in flera in- och utlopp i transportören. Transportören kan också användas för att blanda material, bryta upp klumpar och riva sönder dem. Dessutom kan transportören även användas för att värma, kyla eller torka materialet.