Renefluid

Renefluid är en förbränningsteknik för fasta bränslen, som baseras på tekniken bubblande fluidiserad bädd (BFB). Typiska bränslen som används är frästorv, träbaserade biomaterial och rent träavfall.

De viktigaste fördelarna med denna förbränning:

  • Hög verkningsgrad > 90 %
  • Snabb belastningsändring, 7 %/min av den befintliga lasten
  • Låga drift- och underhållskostnader
  • Låga direkta utsläpp minskar behovet av övervakning av sekundära utsläpp och förbrukning av tillsatser
  • Hög flexibilitet i bränsleegenskaperna

Renefluid-pannanläggningar kan konstrueras så att den uppfyller kraven i EU:s utsläppsdirektiv för industrin (IED – Industrial Emission Directive). Detta gäller såväl gränsvärden för utsläpp från avfallsförbränning som kravet på en retentionstid på 2 sekunder för rökgaserna vid en temperatur på över 850 °C efter att den sista förbränningsluften har tillsatts.

Vi levererar Renefluid-pannanläggningar med en effekt på upp till 50 MW.

Det är möjligt att använda återvunnet bränsle med högt och lågt värmevärde från olika källor antingen separat eller i olika blandningar.