Damm- och spånavskiljningssystem

Vi levererar damm- och spånavskiljningssystem med en luftvolym på 2 000–150 000 m3/h till den mekaniska träförädlingsindustrin. Systemen används för att filtrera luft som innehåller damm, spån och fibrösa material. Ett fungerande och effektivt system avlägsnar damm och fiber från produktionslokalerna och håller i gång maskiner och utrustning. Dessutom säkerställer systemet arbets- och brandsäkerheten i produktionslokalerna.

Vårt system är ATEX-certifierat och har gnistdetektor och släcksystem. Filterrengöringen sker automatiskt genom regenerering. Systemet tillverkas av zinkpläterat stål med bultfästen. Konstruktionen är mycket tät. Systemet återvinner varmluft till produktionslokalerna. På grund av sin modulära konstruktion kan systemet enkelt att utökas om produktionslokalens storlek ökar. Utrustningen tillverkas på vår fabrik och installeras snabbt av vårt eget installationsteam. Fabriksmonteringen säkerställer enhetliga och täta produkter. Vi garanterar också våra kunder snabba reservdelsleveranser och underhåll. I kritiska situationer kan vi leverera reservdelar så snabbt som med ett dygns varsel.

Vi har mer än 35 års erfarenhet av planering, utveckling och tillverkning av spånavskiljningssystem. Till en början levererade vi bara kanaler och rör, men sedan utvidgades verksamheten till att omfatta hela systemet. Tack vare kontinuerligt utvecklingsarbete och vår långa erfarenhet kan vi garantera att vi har en djupgående förståelse för kraven som ställs på dessa system. En fungerande spånavskiljningsanläggning kräver korrekt dimensionering. Därför är alla våra system skräddarsydda enligt luftflödet i kundens produktionslokalers. I ett korrekt dimensionerat system fungerar filtret problemfritt och håller produktionslokalens luft ren, säkerställer användbarhet och håller livscykelkostnaderna nere. Fel dimensionering orsakar störningar i användningen och ökar väsentligt underhållskostnaderna. Felaktigheter i dimensioneringen kan också innebära betydande arbetsmiljörisker och ökade sjukvårdskostnader

De system vi planerar och tillverkar är utformade för att optimera våra kunders totala kostnader.

Fakta om spånavskiljningssystem:

  • luftvolym 2 000–150 000 m3/h
  • ATEX-certifierat system
  • automatisk filterrengöring
  • gnistdetektor/släcksystem
  • återvinning av varmluft till produktionslokalerna
  • skräddarsydda lösningar
  • tillverkas av zinkpläterat stål med bultfästen
  • lätt att utöka tack vare den modulära konstruktionen