Silosystem

Inom träförädlings- och skogsindustrin används stålspiralsilor för lagring av såg- och hyvelspån och processmaterial. Inom energiproduktion lagras flis, pellets och andra förnybara energibiomassfraktioner i stålspiralsilor. Plastindustrin lagrar granulat, pulver och plastflis i stålspiralsilor. Dessa silor är också lämpliga för lagring av gödsel, aska, cement, sand och andra pulveraktiga och korniga material. Fogens täthet möjliggör även lagring av vatten, slam och till och med biogas.  

Vi tillverkar stålspiralsilor med specialmaskiner, vilket ger en tät och stark fog. Silons mantel är skruvfri och dess inre vägg är jämn. Därför är användningsmöjligheterna för dessa silor nästan obegränsade.

Vi levererar kompletta silosystem till de tidigare nämnda branscherna. Ett silosystem är en helhet där kundens material överförs på ett ändamålsenligt sätt till silon och sedan vidare till fabrikens process. Vi bygger en fungerande systemlösning för kunden, där även lämpliga utmatare och transportörsystem, övervaknings- och styrsystem och övriga nödvändiga utrustningar såsom vågar, elevatorer och cellmatare ingår enligt kundens behov. Vi levererar också alla nödvändiga stålkonstruktioner och serviceplattformar.