Siilojärjestelmät

Puu- ja metsäteollisuus käyttävät kierresaumasiiloja sahan- ja kutterinpurun sekä prosessimateriaalien varastointiin. Energiantuotannossa kierresaumasiiloissa varastoidaan haketta, pellettiä ja muita uusiutuvan energian biomassajakeita. Muoviteollisuus varastoi kierresaumasiiloihin granulaatteja, jauheita ja muovimursketta. Kierresaumasiilot soveltuvat lisäksi lannoitteiden, tuhkan, sementin, hiekan ja muiden jauhemaisten sekä rakeisten materiaalien varastointiin. Sauman tiiviys mahdollistaa myös veden, lietteen ja jopa biokaasun säilytyksen.

Valmistamme kierresaumasiilot erikoiskoneilla, joilla syntyy moninkertainen, tiivis ja rakennetta lujittava sauma. Siilon vaipassa ei ole ruuveja ja sen sisäseinä on tasainen. Siksi näiden siilojen käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat eri tarkoituksiin.

Toimitamme edellä mainituille toimialoille kokonaisia siilojärjestelmiä. Siilojärjestelmä on kokonaisuus, jossa asiakkaan materiaali siirretään tarkoituksenmukaisella tavalla siiloon ja sieltä eteenpäin tehtaan prosessiin. Rakennamme asiakkaalle toimivan järjestelmän, johon siilojen lisäksi on valittu asiakkaan tarpeeseen parhaiten soveltuvat purkain- ja kuljetinjärjestelmät, valvonta- hallintatekniikka ja tarvittavat muut laitteet kuten mm. punnituslaitteet, elevaattorit ja sulkusyöttimet. Toimitamme myös kaikki tarvittavat teräsrakenteet ja hoitotasot.