Lämmöntalteenotto

Toimitamme lämmöntalteenottolaitteistoja, joiden avulla savukaasuja lauhdutetaan ja lauhtumisesta vapautuva energia siirretään veteen, jonka avulla saadaan merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Lämmön talteenottoteho on tyypillisesti 10 – 35 % kattilatehosta.

Savukaasupesurin avulla savukaasuista voidaan puhdistaa hiukkasia, rikkiä, klooria ja raskasmetalleja. Savukaasupesuri toimii parhaimmillaan