Syklonit

Sykloni on rakenteeltaan yksinkertainen pölynerotin. Sen toiminta perustuu keskipakoisvoimaan, jolloin suodatettavan ilman kiintoaineet laskeutuvat alas ja puhdistunut ilma poistuu syklonin yläosasta. Sykloneita käytetään pääasiallisesti esierottimina tehostamaan pääsuodattimien toimintaa. Parhaan toimintavarmuuden takaamiseksi suodatettavan ilman täytyy olla kuivaa ja erotettavat partikkelit tarttumattomia. Vakiotoimituksena syklonit valmistetaan 2–3 mm vahvuisesta teräslevystä ja värisävy on RAL 7004. Syklonia tilattaessa valitaan syklonin sisäänvirtauksen kätisyys. Valmistamme syklonin tarvittaessa myös ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä.Sykloniin tarvitaan usein sisäänmenosovite, jolla kanttinen sisäänvirtausaukko voidaan muuntaa sellaiseksi, että sykloni voidaan liittää pyöreään putkilinjaan. Liitostapana voidaan käyttää panta- tai laippaliitosta.   Syklonin poistoilman puhallus tapahtuu ylöspäin ulospuhallushajottimella. Tällä vältetään katon likaantuminen. Ulospuhallushajotin on varustettu suppilolla, joka kerää sadeveden. Sadevesi poistetaan suppilosta letkulla. Ulospuhallushajotin toimitetaan asiakkaan toiveiden mukaan laippaliitoksella tai pikapantakiinnityksellä. Ulkotiloissa olevien sykloneiden päälle toimitetaan tarvittaessa myös sadehattu, joka estää veden pääsyn syklonin sisään.

Syklonifakta:

  • keskipakoisvoimalla toimiva pölynerotin
  • materiaali 2–3 mm teräslevy
  • sisäänmenosovitteet
  • ulospuhallushajotin (0,7 mm teräslevy)
  • sadehattu (0,7 mm teräslevy)