Korkeapainelinjat

Korkeapainesiirtolinja on kustannustehokas järjestelmä tehtaiden sivuvirtamateriaalien siirtoon, mikäli siirtomatkan etäisyys on pitkä. Linja siirtää materiaalia kovalla paineella putkea pitkin haluttuun paikkaan. Järjestelmällä voidaan siirtää erilaisia sivuvirtamateriaaleja hienojakoisesta pölystä karkeampaan, jopa 100 mm pitkään tikkumaiseen hakkeeseen.

Teräsputkista valmistettu linja kestää hyvin kulutusta. Itse puhallin on ns. puhtaalla puolella eli siirrettävä materiaali ei kuluta puhallinta. Järjestelmän etuna on myös pienet huoltomenot. Linjan siirtokapasiteetti on 500-100.000 kg/h. Suunnittelussa tärkeintä on putkien oikea mitoitus, jotta linja toimii tehokkaasti. Siirtopuhaltimena käytetään kiertomäntäpuhallinta, jonka hyötysuhde on jopa yli 90 %. Siirtomatka voi olla jopa 1000 m.

Olemme valmistaneet siirtolinjoja jo yli 30 vuotta. Olemme erikoistuneet mekaanisen puunjalostusteollisuuden sivuvirtatuotteiden siirtoon, mutta linjaa voidaan soveltaa myös muiden sivuvirtojen siirtoon.