Högtrycksöverföringslinje

En högtrycksöverföringslinje är ett kostnadseffektivt system för överföring av fabrikers bi- och restprodukter när avståndet är långt. Linjen transporterar materialet med högt tryck genom rör till önskad plats. Systemet kan transportera olika bi- och restprodukter, från fint damm till grova partiklar och upp till 100 mm långa flisor.

Linjen, tillverkad av stålrör, är hållbar och tål slitage väl. Själva fläkten finns på ”den rena sidan”, vilket innebär att det överförda materialet inte sliter på fläkten. En annan fördel med systemet är de låga underhållskostnaderna. Linjens överföringskapacitet är 500–100 000 kg/h. I planeringsskedet är det viktigt med korrekt dimensionering av rören för att säkerställa att linjen fungerar effektivt. Som överföringsfläkt används en roterande kolvfläkt, vars verkningsgrad ligger på upp till 90 %. Överföringssträckan kan vara upp till 1000 m lång.

Vi har tillverkat överföringslinjer i över 30 år. Vi är specialiserade på överföring av bi- och restprodukter inom den mekaniska träförädlingsindustrin, men överföringslinjen kan också användas inom andra industrier.