Värmeåtervinning

Vi levererar värmeåtervinningsutrustning som används för att kondensera rökgaser och överföra den frigjorda energin till vatten, vilket ger betydande ekonomiska fördelar. Värmeåtervinningskapaciteten är vanligtvis 10–35 % av pannans effekt.

Med en rökgasrenare kan partiklar, svavel, klor och tungmetaller elimineras.