Företaget

VKK Group OY äger VKK Power Oy och Vaasan Kuljetuskanavat Oy. Koncernen har nu 90 yrkeskunniga anställda, och fabrikerna finns i Korsholm i Österbotten och i Kiuruvesi i Övre Savolax. Fabriken i Korsholm är ca 4000 m2 stor, fabriken i Kiuruvesi ca 5000 m2. Maskinparken är modern och består bland annat av en automatisk laserskärare, bockningsmaskiner, pulverbågsvets, manglar och bearbetningsutrustning.

VKK Power Oy planerar och levererar värmeverk över hela världen. Vaasan Kuljetuskanavat är specialiserat på att planera och leverera system för att avlägsna, filtrera och förvara damm, spån och andra biprodukter inom bland annat den mekaniska träförädlingsindustrin.  Våra helhetslösningar omfattar utöver planering och tillverkning också underhåll.

Företaget grundades år 1988 under namnet Vaasan Kuljetuskanavat Oy. Sedan företagsförvärvet år 2023 ingår också KPA Unicons affärsverksamhet i VKK Group. KPA Unicons rötter sträcker sig ända till år 1975 då Sermet grundades.

Företagets tillväxt och utveckling grundar sig på kundcentrerad verksamhet. Våra experter ger råd och vägledning inom branschen och kartlägger olika alternativ. Systemen planeras och byggs enligt kundens önskemål och användarnas behov. I vårt planeringsarbete använder vi oss av den senaste teknologin.

Våra kunder

  • kommuner och städer
  • energibolag
  • livsmedelsindustrin
  • träförädlingsindustrin
  • processindustrin

Energikällor

  • trä- och biobränslen
  • återvunna bränslen (Solid Recovered Fuel)
  • vätskor och gaser
  • elektricitet