Förbränning av pellets

Bränslepellets är en modern och miljövänlig lösning för att balansera toppbelastningarna vid värmeproduktion, som reservanläggning eller för att generera processånga. En pelletdriven anläggning kan också användas som en baslaststation, till exempel för fjärrvärmeproduktion.

Vi erbjuder pelletlösningar i storleksklassen 2–50 MW/pannanläggning med antingen eldrörs- eller vattenrörspanna beroende på effektkrav och användningsområde.

Brännaren är en flerbränslebrännare i vilken man vid behov också kan använda gas eller olja. Anläggningens höga automationsnivå möjliggör periodisk övervakning, och det krävs ingen permanent bemanning på anläggningen.