Cellmatare

Cellmatarna är planerade och tillverkade för krävande industriella processer. De används för att trycklöst tömma och mata in material i ett annat system. De utgör komponenter i materialhanteringssystem. En cellmatare installeras till exempel under en cyklon eller ett filter. Cellmataren separerar det inkommande materialet och släpper det trycklöst och kontrollerat till önskad plats. Cellmatarna levereras färdigmonterade.

Modeller

Öppningsmått:

  • KSS-22 -500
  • KSS-30 -500
  • KSS-45 -500
  • KSS-30 -1200
  • KSS-45 -1200
  • KSS-50 -1200