Modernisering av pannanläggningar

Vi moderniserar pannanläggningar genom att reparera befintlig utrustning eller vid behov uppgradera tekniken. Moderniseringen kan innebära en liten reparation eller till exempel en installation av en ny värmecentral inuti den befintliga byggnaden, ökning av den befintliga pannans effekt eller verkningsgrad, ändring i förbränningstekniken, byte av panna, ändringar i rörsystemet, ändringar i eldningskanalerna eller något annat som hör till pannanläggningen.