Underhåll och reservdelar

Underhålls- och driftstjänster

Vår verksamhet baserar sig på in-houseplanering och -tillverkning samt installations- och underhållstjänster hos kunden. Tack vare vår egen produktion kan vi tillverka de behövliga reservdelarna inom loppet av ett dygn.

Vårt serviceteam är redo att rycka ut dygnet runt. Då vi utför årsservice följer vi ett program där utrustningen kontrolleras och observeras. Vi dokumenterar också åtgärderna som vidtas. Vid årsservicen är det avgörande att kontrollera och underhålla objektet så att anläggningen fungerar felfritt fram till nästa servicetillfälle. Detta kräver att våra anställda har en verklig förståelse för hur både system och utrustning fungerar samt kan utföra en noggrann och professionell inspektion. Detta förhindrar oplanerade avbrott och minskar kostnaderna som uppstår vid onödiga komponentbyten.

Vi kan driftsätta, sköta driften av anläggningen eller optimera anläggningens effektivitet vid behov. Våra experter finns tillgängliga världen över för uppdrag av det här slaget.

Reservdelar

Vi tillhandahåller originalreservdelar till enheterna.

Vår reservdelsförsäljning och våra underhållstjänster omfattar utrustning som tillverkas just nu samt utrustning från tidigare tillverkare. Genom oss kan du få reservdelar, uppdateringar och underhåll till enheter från följande tillverkare:

  • Sermet
  • Putkimaa
  • Termopoint
  • Ekopoint
  • Sotherma
  • Renewa
  • Wärtsilä Biopower
  • MW Power
  • KPA Unicon