Kedjebaserade utmatare

Kedjebaserade utmatningssystem är bäst lämpade för användningsområden där materialet behöver röra sig i en jämn ström till transportören. Detta system tömmer materialet mer noggrant än stokerutmataren. Det kedjebaserade systemet används ofta i stora kraftverk. Som investering är det kedjebaserade systemet dyrare än en stokerutmatare.