Rosterpanna

Vi planerar och tillverkar sedan en lång tid tillbaka pålitliga hydrauliska trapproster för Ekopoint, Termopoint och VKK. Vi levererar rosterpannor i storlekar från 2 till 15 MW. Som bränsle kan träavfall, flis och torv användas.

En pannanläggning med lutande galler är en kompakt enhet och kan också fås som en fabrikstillverkad modulanläggning.