Biograte

Biograte är en pannmodell med runt roster och eldrum. Biograte-roster finns tillgängliga för pannor med en effekt på 3–24 MW.  Tack vare sin konstruktion är temperaturen i pannan jämn och det går också att bränna fuktigare bränsle. Pannan har ursprungligen planerats specifikt för sågverksindustrins behov – särskilt för att bränna fuktig bark. Torkning och förbränning av bränslet är effektivt tack vare strålningseffekten från väggarna och taket i det runda eldrummet. Kolrester som bildas vid förbränningen av bränslet brinner ut längs de yttre kanterna av rostret. Bottenaskan avlägsnas med en transportör från vattentanken under rostret. Vi har levererat ca 150 Biograte-anläggningar, bland annat till sågverks- och fjärrvärmeindustrin.