Elektricitet

Elpannor med lågspänning

Vi levererar elpannor med lågspänning på 1–5 MW. Anläggningen anpassas efter kundens krav och kan också erbjudas som modullösning.

Elektrodpannor med högspänning

Vi levererar elektrodpannor med högspänning på 5–50 MW. Anläggningen anpassas efter kundens krav och kan också erbjudas som modullösning.