Renefluid

Renefluid on kerrosleijutekniikkaan (BFB) perustuva kiinteiden polttoaineiden polttotekniikka. Tyypillisiä käytettäviä polttoaineita ovat jyrsinturve, puupohjaiset biomassat ja puhtaat purkupuujakeet.

Leijukerrospolton tärkeimmät edut ovat:

  • Korkea hyötysuhde > 90 %
  • Nopea kuormanmuutosnopeus, 7 %/min vallitsevasta kuormasta
  • Alhaiset käyttö ja huoltokustannukset
  • Alhaiset raakapäästöt alentaa sekundääristen päästöjen valvonta tarpeita ja lisäaineiden kulutusta
  • Korkea polttoaineiden ominaisuuksien joustavuus

Renefluid kattilalaitos voidaan toteuttaa siten, että se täyttää EU:n teollisuuden päästödirektiivin (IED – Industrial Emission Directive) vaatimukset jätteiden polton vaatimista päästörajoista sekä 2 sekunnin viipymäajan vaatimuksen savukaasujen lämpötilasta yli 850 °C viimeisen palamisilman lisäyksen jälkeen.

Toimitamme Renefluid kattilalaitoksia 50MW kattilatehoon saakka.

Voidaan käyttää korkean ja matalan lämpöarvon omaavia kierrätyspolttoaineita eri lähteistä yksinään tai sekoitettuna