Ren värme och luft – hållbar energiproduktion med biobränslen sedan 1975

Ren värme och luft – hållbar energiproduktion med biobränslen sedan 1975

Ren värme och luft – hållbar energiproduktion med biobränslen sedan 1975

Ren värme och luft – hållbar energiproduktion med biobränslen sedan 1975

Ren energi från biobränslen i över

0

år

Sedan 40 år tillbaka har vi specialiserat oss på planering och konstruktion av biobränsledrivna värme- och ångproduktionsanläggningar för industri- och energiföretag. Vi levererar anläggningar över hela världen och är en ledande anläggningsleverantör i Finland.

Expert på dammavskiljningssystem

Med över 35 års erfarenhet, och som den enda finländska tillverkaren, skräddarsyr vi effektiva dammavskiljningssystem på 2000–150 000 m3/h för den mekaniska träförädlingsindustrin.

Systemen används för att filtrera luft som innehåller damm, spån och fibrösa material. Ett fungerande och effektivt system avlägsnar damm och fibrer från produktionslokaler och håller maskiner och utrustning i gång. Dessutom upprätthåller systemet arbets- och brandsäkerheten i lokalen. Om du är intresserad av priset på den här investeringen eller dess livslängd, funktionssäkerhet och livscykelkostnader – kontakta oss.

Fler än

0

anläggningsleveranser

Vårt rykte som leverantör av långlivade och pålitliga anläggningar är baserat på vår långa erfarenhet, produktutveckling och omfattande kompetens: professionell planering i kombination med produktutveckling, egen tillverkning, installation och driftsättning samt underhållsservice. Våra anläggningar är lönsamma investeringar tack vare sin långa livslängd, låga driftskostnader, låg emission och funktionssäkerhet.

Aktuellt

VKK Power Oy levererar 20 MW biovärmeanläggning till Oulun Seudun Sähkö

VKK Power bygger en biobränsledriven och koldioxidneutral värmecentral omfattande 20 MW i Kempele. Leveransen inkluderar två biopannor på 10 MW vardera, rökgasåtervinning och en värmeackumulator. Värmeproduktionen inleds hösten 2025. Oulun Seudun Sähkö har köpt fjärrvärme från Oulun Energia, och från och med början av 2026 kommer så gott som all fjärrvärme i Kempele att produceras…

Referenser

Raahen Energia

Vantaan Energialaitos

Fortum Espoo