Aktuellt

VKK Power Oy levererar 20 MW biovärmeanläggning till Oulun Seudun Sähkö

VKK Power bygger en biobränsledriven och koldioxidneutral värmecentral omfattande 20 MW i Kempele.

Leveransen inkluderar två biopannor på 10 MW vardera, rökgasåtervinning och en värmeackumulator. Värmeproduktionen inleds hösten 2025. Oulun Seudun Sähkö har köpt fjärrvärme från Oulun Energia, och från och med början av 2026 kommer så gott som all fjärrvärme i Kempele att produceras av den nya biovärmeanläggningen.